Belastingschijven 2015

 

Belastingschijven 2015

Voor 2015 is er weer het een en ander veranderd betreffende de belastingschijven. Op deze website zullen we uitleg geven over de verschillende belastingschijven die gebruikt worden in Nederland en hoe je deze kunt toepassen op jou bruto loon of salaris om zo je netto salaris zelf te kunnen berekenen. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met eventuele heffingskortingen en aftrekbare kosten welke je netto salaris uiteindelijk hoger maken omdat je een korting op de belastingschijven krijgt of een lager bruto salaris hebt om belasting over te bereken. Meer informatie over aftrekbare kosten, heffingskortingen en loonheffing vind je hier.

Belastingschalen

De belastingschijven zijn in Nederland verdeeld over vier schalen. De schalen zijn oorspronkelijk bedacht om iedereen mee te laten betalen aan Nederland door middel van belastingen. Doordat we in Nederland werken met vier schalen, waarbij de laagste schaal voor de kleinere inkomens is met een lager percentage, betalen mensen met een hoger inkomen meer belasting dan mensen met een laag inkomen. Dit om de samenleving eerlijker te verdelen en zo iedereen een goed bestaan te kunnen waarborgen.

 De belastingschijven

Zoals gezegd hebben we vier belastingschijven, hieronder staat een duidelijk overzicht over hoe deze schalen verdeeld zijn:

-        Schaal 1: van €0,- tot €19.822,-  =  36,5% belasting

-        Schaal 2: van €19.822,- tot €33.589,-  =  42% belasting

-        Schaal 3: van €33.589,- tot €57.585,-   =  42% belasting

-        Schaal 4: meer dan €57.585,-  =  52% belasting

 

Verschuldigde belasting

Zoals je ziet betaal je met een hoog inkomen meer belasting dan met een laag inkomen. Echter is het niet zo dat je met een inkomen van bijvoorbeeld €60.000,- over het gehele bedrag 52% belasting betaald. Je betaald van die €60.000,- slechts alles boven de €57.585,- (dus over €2.415,-) de 52% belasting. Je gaat dus met je salaris eerst de schalen door. Dit betekent in het voorbeeld van de €60.000,- bruto salaris dat je in alle vier de schalen valt. Hieronder het uitgebreide rekenvoorbeeld:

 

-        In schaal 1 betaal je over €19.822,- van de €60.000,- dus 36,5% belasting.

-        In schaal 2 betaal je over €33.589,- – €19.822,-= €13.767,- dus 42% belasting.

-        In schaal 3 betaal je over €57.585,- – €33.589,- = €23.996,- dus 42% belasting.

-        In schaal 4 betaal je over €60.000,- – €57.585,- = €2.415,- dus 52% belasting.

 

AOW – Belastingschijven 2015

Hier zit echter een uitzondering op, mocht je de AOW-leeftijd al bereikt hebben, dan gelden er lagere tarieven in de eerste twee schalen. Dit om ouderen te motiveren door te blijven werken na hun AOW-leeftijd omdat je qua saldo meer over houdt van je bruto salaris omdat er minder belasting af gaat.

 

-        Boven de AOW-leeftijd schaal 1:  18,6%

-        Boven de AOW-leeftijd schaal 2:  24,1%

-        Boven de AOW-leeftijd schaal 3:  42%

-        Boven de AOW-leeftijd schaal 4:  52%

 

Mocht je dus boven de AOW-leeftijd zijn en nog steeds €60.000,- verdienen, houd je veel meer netto salaris over dan mensen onder de AOW-leeftijd omdat je in schaal 1 en schaal 2 bijna 20% minder belasting betaald.

Belastingschijven 2014

Belastingschijven 2014

belastingschijven

de belastingtarieven en schijven voor 2014

De belastingtarieven zij in 2014 gedaald. Toch houd u netto is dat u netto minder over omdat heffingskortingen zijn gedaald en huurwaardeforfait is gestegen.  Het tarief van de tweede schijf is in 2014 gedaald . Check de belastingschijven 2013 voor het verschil. Het effect van de veranderde belastingtarieven zult u ook al terugzien op uw loonstrook. Het hangt af van de hoogte van uw inkomen welke belastingschijf van toepassing is en in welke mate u er op achteruit gaat. In enkele gevallen gaan belastingplichtigen er op voor uit en zien zij een hoger loon op de loonstrook. Bent u laatst ontslagen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een ontslagvergoeding. In 2015 veranderen de regels met betrekking tot de ontslagvergoeding. Een ontslagvergoeding krijgt u niet zomaar, ook de belasting speelt hier een grote rol in, evenals in welke belastingschijf u valt. De ontslagvergoeding in 2015 gaat een transitievergoeding heten.

Belastingschijven 2013

Belastingschijven 2013

Belastingschijven

Belastingtarieven 2013 voor de inkomstenbelasting en loonheffing 2013

Het gevolg van de hogere belastingtarieven in 2013 is dat u netto onder aan de streep  minder zult overhouden. De tarieven van de belastingschijven worden in 2013 voor de eerste schijf met 3,9 procentpunt verhoogd.  Het tarief van de 2e belastingschijf wordt met 0,05 procent punt verhoogd. Daarnaast wordt het maximum bedrag van de tweede en derde belastingschijf met € 500 verlaagd. Het gevolg hiervan is dat u over een groter deel van uw inkomen het hoogste  tarief van 52% betaalt. Check de belastingschijven 2012 om zelf het vergelijk te maken. Voor alle duidelijkheid: we praten over de inkomstenbelasting. De loonheffing wordt uiteraard ook aangepast, dus netto houd u minder over op het loonstrookje.

Meer info over belastingschijven 2015 vindt je op die pagina. Kijk voor info over belastingschijven 2014 op de betreffende pagina op deze site.

 

 

Belastingschijven 2011

De belastingschijven die gelden voor het jaar 2011 zijn als volgt:

Tarieven voor de inkomstenbelasting 2011

Belastingtarieven

De belasting is verschuldigd over het belastbaar inkomen.
Het belastbaar inkomen is het inkomen na aftrekposten en heffingskortingen

 

Belastingschijven 2012

De belastingschijven 2012 zijn bekend:

Inkomstenbelasting 2012
De belasting is afhankelijk van het inkomen en de aftrekposten en wordt berekend over het belastbare bedrag. Dit is het belastbaar inkomen na aftrek van heffingskortingen. Heffingskortingen komen in mindering op het belastbaar inkomen. Het is mogelijk dat u daardoor over de top van uw inkomen minder belasting betaald omdat u een stapje lager in de belastingschijven komt. U kunt huurtoeslag berekenen maar deze is niet belast. BTW berekenen is hier ook niet van toepassing en kan niet worden afgetrokken zodat dit geen invloed heeft op de indeling in belastingschijven. Ondanks de hoge posttarieven zijn de kosten van postzegels ook niet aftrekbaar. Dat geldt ook voor een reisje naar Barcelona om Ronaldinho te zien;) Belasting die in mindering wordt gebracht op u dividendbetalingen op bijvoorbeeld aex index aandelen zijn weer wel aftrekbaar, mogelijk lagere belastingschijf in 2012?  De inkomensafhankelijke  zorgpremie die u betaalt wordt vaak vergoed door uw werkgever. Deze vergoeding is echter belast volgens de belastingschijven.  Meer informatie over de belastingaangifte 2012 

Algemene Ouderdoms Wet

In dit artiket wordt duidelijk wat nou het begrip “Algemene Ouderdoms Wet” nou precies inhoudt.

De Algemene Ouderdoms Wet, ook wel AOW genoemd, komt ondermeer voor tijdens verschillende boxen bij belastingschijven. In dit artikel kun je daar meer over lezen. De AOW geldt wanneer je ouder dan 65 jaar bent. Dit is een wet dat er voor zorgt dat je na je 65de geld krijgt van de overheid om daar van rond te komen. Dit is een soort verzekering en geldt alleen als je in Nederland heb gewerkt. Ieder jaar dat je werkt bouw je 2% AOW op.

Voor elk persoon gelden weer andere tarieven voor AOW, namelijk:

  • Als je alleen woont krijg je AOW en dat is 70% van het netto minimumloon.
  • Als je samenwoont/getrouwd ben krijg je 50% van het netto minimumloon.
  • Als je partner nog niet 65 jaar krijg je een extra bedrag boven op de AOW. Wanneer je partner 65 jaar wordt vervalt deze toeslag.

 

Loonheffing

Elk persoon die geld verdient in Nederland moet loonheffing afdragen. Dit gebeurd in de meeste gevallen automatisch door de desbetreffende werkgever. De loonheffing bestaat onder meer uit loonbelastingen en premies volksverzekeringen. De volksverzekeringen zijn onder meer:

  • Algemene Oudersdomswet (AOW)
  • Algemene Nabestaandenwet (ANW)
  • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
  • Algemene Kinderbijslagwet (AKW)

Loonheffingen worden ondermeer berekent en ingehouden wanneer u in dienstbetrekking gaat werken. Dat wil zeggen: Wanneer u in dienst bent van een werkgever houdt de werkgever loonheffing in op uw brutosalaris. Dit gebeurd dus meestal geheel automatisch.

Inkomstenbelasting

 Elk persoon die in Nederland woont of vanuit Nederland geld verdient moet inkomstenbelasting betalen. De inkomstenbelasting is verdeelt in drie verschillende boxen, namelijk:
  • Box 1: Werk en Inkomen;
  • Box 2: Aanmerkelijk belang;
  • Box 3: Sparen en beleggen.

Voor elke box geldt een ander tarief. De overheid van Nederland behoudt het recht om de tarieven te wijzigen. Meer informatie over de verschillende boxen is hier te lezen.  

Hebt u nog een openstaande vordering op een persoon of bedrijf? Of heeft de belastingdienst of een bedrijf een vordering op u? De betrokkene mag over zijn of haar vordering de zogenoemde wettelijke rente berekenen.  U kunt de wettelijke rente vergelijken met een boete. Bij de hogere bedragen kan de wettelijke rente enorm oplopen. Het is een soort verkapte schadevergoeding omdat de factuur niet binnen het gestelde termijn is voldaan. Kunt u een rekening niet betalen? Maak dan afspraken met het bedrijf of de deurwaarder. Extra kosten zit u immers niet op te wachten. Als u alles op zijn beloop laat gaat u te maken krijgen met invorderingskosten, juridische kosten, wettelijke rente en eventueel schadevergoedingen. Bij auto schorsen speelt dit niet.

Belastingschijven

Welkom op de website van belastingschijven.com!

Hier vindt u onafhankelijke informatie over verschillende onderwerpen allen met betrekking op belasting.
Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld heffingskorting.

Wanneer u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met het belasting schijven Team.