Heffingskorting

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Heffingskorting: Wat is het

Voordat we beginnen uit te leggen over heffingskorting en aftrekbare kosten, is het belangrijk te weten waarom het heffingskorting heet. De belasting die je betaald over loon/salaris, heet loonheffing. Dit is niet alleen de inkomstenbelasting die je betaald maar ook de premie volksverzekering. Deze premie volksverzekering is een bedrag dat van je loon wordt ingehouden waarmee bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, faillissementsuitkeringen en WW-uitkeringen worden betaald.

 Heffingskorting

Om in aanmerking te komen voor heffingskortingen moet je weten welke er bestaan. De bekendste en voor iedere werknemer van toepassing is de arbeidskorting. Dit is een beloning van de overheid vanwege het feit dat je arbeid hebt en dus werkt voor je geld. Daarnaast zijn er heffingskortingen die vooral op kleinere specifieke groepen gericht zijn die het zwaarder hebben dan een normale werkende. Zoals een jonggehandicaptenkorting, ouderenkorting, ouderschapverlofkorting of alleenstaande ouder korting. Deze groepen hebben het zwaarder in de samenleving en worden door middel van een korting op hun loonheffing tegemoet gekomen door de overheid.

Heffingskorting bestaat uit maximaal 13 verschillende kortingen. Maar wat is nou precies heffingskorting? Heffingskorting is een korting op de belasting en/of premie van volksverzekeringen die u moet betalen. Dit levert u een financieel voordeel op.

De werkgever of uitkeringinstantie houdt rekening met de inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen bij maximaal 6 van deze kortingen, tezamen met loonheffingskorting. Echter is het pas van toepassing van de werknemer schriftelijk heeft bevestigd om loonheffingskorting toe te passen.

De 6 kortingen waar de werknemer recht op heeft is afhankelijk van zijn persoonlijke situatie. De kortingen kan de werknemer laten verrekenen via zijn aangifte inkomstenbelasting.

Inkomstenbelasting

Naast de loonheffingskorting zijn er ook nog andere heffingskortingen. Deze is sterk afhankelijk van de gezinssituatie van de werknemer en dergelijke in het huishouden. Met deze kortingen houdt de werkgever zich niet mee bezig, maar moet de werknemer zelf laten vereffenen via de inkomstenbelasting. Het is eventueel mogelijk om een verzoek in te dienen voor een voorlopige aanslag, dan krijgt u maandelijks een bedrag op uw rekening gestort. Maar dit kan ook na afloop van het jaar met de aangifte inkomstenbelasting. Hieronder een overzicht van de volgende heffingskortingen bij de inkomstenbelasting(exclusief loonheffingskorting):

 • De inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • De alleenstaande-ouderkorting
 • De aanvullende alleenstaande-ouderkorting
 • De korting voor maatschappelijke beleggingen
 • De korting voor directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen
 • De ouderschapsverlofkorting

De werknemer heeft van zijn werkgever na afloop van het kalenderjaar een verklaring nodig met de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres en woonplaats en uw loonheffingennummer
 • De naam en het BSN/sofinummer van de werknemer
 • De periode in het kalenderjaar waarin de werknemer ouderschapsverlof heeft gehad
 • Het aantal uren in het kalenderjaar dat de werknemer ouderschapsverlof heeft gehad
 • De doorwerkbonus

Er zijn hierbij 3 voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor deze korting, namelijk:

 • U bent op 1 januari 2011 61 jaar of ouder.
 • U heeft recht op de arbeidskorting.
 • U heeft inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking van ten minste € 9.045.

De heffingskortingen kunnen niet worden overgedragen, want deze zijn persoonlijk.

 

 

Leave a Reply

*